19.02.2019 עוד בשנת 2016[1] העליתי לפרסום מאמר שעסק בגישור, שלפחות צד אחד לו ניתן להגדיר כאדם קשה או כמגושר קשה. כהשלמה למאמר זה, לא נראה לי ראוי להתעלם מפרסום מסקנותיה של מגשרת, שנקלעה לסיטואציה זו.

15.9.2016 איפיון נושא המאמר במאמר קודם, שעניינו היה היכרות עם כלי גישורי נוסף – "מחידושי החשיבה הגישורית – הכנה לקראת הליך הגישור" (מיום 1.9.16) – הוזכרה בקצרה האפשרות, שהגישור יתנהל כאשר מי מהצדדים הינו בעל אישיות לעומתית עוצמתית או משתייך לקבוצת האנשים המוגדרים כ- High Conflict people, ומטעמי נוחות HCPs.