19.02.2019 עוד בשנת 2016[1] העליתי לפרסום מאמר שעסק בגישור, שלפחות צד אחד לו ניתן להגדיר כאדם קשה או כמגושר קשה. כהשלמה למאמר זה, לא נראה לי ראוי להתעלם מפרסום מסקנותיה של מגשרת, שנקלעה לסיטואציה זו.

15.9.2016 איפיון נושא המאמר במאמר קודם, שעניינו היה היכרות עם כלי גישורי נוסף – "מחידושי החשיבה הגישורית – הכנה לקראת הליך הגישור" (מיום 1.9.16) – הוזכרה בקצרה האפשרות, שהגישור יתנהל כאשר מי מהצדדים הינו בעל אישיות לעומתית עוצמתית או משתייך לקבוצת האנשים המוגדרים כ- High Conflict people, ומטעמי נוחות HCPs.

18.8.2018 את מאמרו פותח מחבר המאמר, מר סטיבן א. הוכמן[1] בקביעה, ש"כפי שרוב המגשרים יודעים", הצעת מגשר היא הצעה להסדר, שהמגשר מעלה בפני כל הצדדים, בישיבות נפרדות וסודיות  בין המגשר לבין כל אחד מהצדדים. כל צד מתבקש לקבל או לדחות את הצעת ההסדר, בתנאים המוצעים בדיוק כפי שהם.  המגשר מחייב כל אחד מהצדדים  בתגובה של […]