הצטרפות לארגון המגשרים בישראל

הגעת לעמוד ההצטרפות לארגון המגשרים בישראל. עמותה רשומה ללא כוונות רווח.

ארגון המגשרים בישראל הוא בית מקצועי וחברתי לכלל המגשרים שעברו הכשרה תקנית בגישור. מטרת הארגון היא להביא להגברת השימוש בגישור בארץ, תוך מיצובו כמקצוע הנשען על אמות מידה גבוהות.

מי יכול/ה להצטרף לארגון?

א. תנאי הסף להצטרפות לארגון הם:

ב. מי שאינו עומד בקריטריונים לעיל יוכל להתקבל כחבר אם עמד בתבחינים של תקנות הגישור-רשימת המגשרים .

ג. לא יתקבל כחבר מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

ד. מי שהיה חבר בארגון וחברותו הופסקה, בין אם על פי בקשתו ובין אם בהחלטת האספה הכללית, יוכל לשוב ולבקש להתקבל כחבר. בקשתו תידון על פי כללי הקבלה לחברות המקובלים ובלבד שנסיבות הפסקת חברותו בארגון יהיו לנגד עיני הוועד המנהל שדן בבקשתו.

ה. חריגים:

ו. למרות האמור לעיל, אין הוועד המנהל חייב לקבל לחברות בארגון כל אדם גם אם עמד בקריטריונים לקבלה לחברות ובלבד שההחלטה תתקבל בתום לב, בהגינות ומתוך שיקולים של טובת הארגון, חבריו ומטרותיו.

אז איך מצטרפים?

01
ממלאים את פרטי ההצטרפות ומעלים את המסמכים הרלוונטיים
02
יו"ר ועד האגודה בודק את העמידה בקרטריונים
03
הבקשה מועלת לאישור בישיבת הוועד המנהל המתקיימת אחת לחודש
04
קבלת אישור / הנחיות להשלמות
05
תשלום דמי חבר שנתיים בסך 400 ש"ח באמצעות קישור שנשלח אילך ע"י יו"ר ועדת חברים ו/או העברה בנקאית לחשבון העמותה
06
חברות בארגון

מה מקנה לי החברות בארגון? למה כדאי לי להצטרף?

אז איך מצטרפים?

קול קורא למגשרים ומגשרות

להשתתף בפרויקט פגרת הקיץ של בתי המשפט לתביעות קטנות
תשפ"ד – יולי-ספטמבר 2024