בית המשפט מעניק לתניית גישור בחוזה – מעמד של תניית בוררות

בית המשפט מעניק לתניית גישור בחוזה – מעמד של תניית בוררות מאת: עו”ד גיורא אלוני מגשר כלל יסודי הוא בדיני הבוררות, שכל אימת שקיימת בהסכם בין צדדים תנית בוררות, שלפיה הסכסוכים בין הצדדים לו יידונו בבוררות, הרי שאם המבקש נהג בהתאם לתנאים שבחוק, בית משפט, כמעט באופן קטגורי, יעכב כל הליך אחר ויפנה את הצדדים […]