רק הסדר גישור שמקורו בתביעה משפטית יכול שיקבל תוקף של פסק דין

1.3.2023 רק הסדר גישור שמקורו בתביעה משפטית יכול שיקבל תוקף של פסק דין ריכז וערך  עו”ד גיורא אלוני, מגשר. נושא זה הינו גם שאלה של מדיניות משפטית: אם תתאפשר “פנייה לבית המשפט על מנת שייתן תוקף של פסק דין להסכם בין צדדים אף אם לא קיים סכסוך ביניהם או לא הוגשה תובענה באותו סכסוך, תוביל […]