האסטרטגיה שביסוד הישיבות בנפרד (CAUCUS)- בתמצית

21.11.17 האסטרטגיה שביסוד הישיבות בנפרד (CAUCUS)- בתמצית מאת עו”ד גיורא אלוני, עו”ד מבוא הרוב הגדול של המגשרים משתמשים בכלי הגישורי של ישיבות בנפרד  – הישיבה של המגשר עם אחד הצדדים ללא נוכחותו של האחר – ככל שהדבר נחוץ בנסיבות  ההליך. לא רק שרוב המגשרים מוצאים את הכלי הגישורי הזה ככלי מועיל וייחודי להליך הגישור (שכן […]

גישור שבו מעורבים בעלי אישיות לעומתית עוצמתית

15.9.2016 גישור שבו מעורבים בעלי אישיות לעומתית עוצמתית –  (High Conflict people – HCPs) . איפיון נושא המאמר במאמר קודם, שעניינו היה היכרות עם כלי גישורי נוסף – “מחידושי החשיבה הגישורית – הכנה לקראת הליך הגישור” (מיום 1.9.16) – הוזכרה בקצרה האפשרות, שהגישור יתנהל כאשר מי מהצדדים הינו בעל אישיות לעומתית עוצמתית או משתייך לקבוצת […]