התגברות על קשיים בגישור

אשר נשאלו מגשרים ותיקים במפגש שקיימו לאחרונה, על מצבים שגרמו להם תחושה רבה של תסכול בישיבות גישור שקיימו, היו שאמרו שחוסר ההכנה וההתמצאות בחומר הן אצל המגושרים והן אצל עורכי דינם בנושאי הסכסוך שעליהם סב הגישור גרמה להם לתסכול רב. היו שציינו כסיבה לתסכול את הציפיות הבלתי מציאותיות מתוצאות הליך הגישור, שהצדדים ואף עורכי דינם באו אתן לגישור. והיו שדיברו על התנהלות מאוד אמוציונלית במהלך הגישור של מי מהצדדים ואפילו מצדם של באי כוחם.