מתי יורשה אדם שהוא זר להסדר הגישור לעיין בו

25.7.2018 מתי יורשה אדם שהוא זר להסדר הגישור לעיין בו מאת: עו”ד גיורא אלוני, מגשר השאלה שעלתה לפתחו של ביהמ”ש העליון בתיק רע”א 3540/18  אלומות הכרמל בע”מ נ’  החברות הורסקורט בע”מ אמ. בי. אס. בע”מ, ורסטייל ורשות המיסים, היתה: האם יינתן צו לבקשת אלומות לעיין בהסדר הגישור (הסכם פשרה בלשון פסה”ד), שנחתם בין הוסקורט לבין […]