בית המשפט העליון חוזר ומבהיר את ההבדלים שבין:-כלל אי-קבילות, סודיות וחסינות, הנוגעים להליך גישור.

20.5.2024 בית המשפט העליון חוזר ומבהיר את ההבדלים שבין:- כלל אי-קבילות, סודיות וחסינות, הנוגעים להליך גישור. מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר פתיח קצר מגשרים ועורכי דין לא תמיד ערים להבחנה הקיימת  בין  מושגי היסוד שבכותרת למאמר זה. כב’ שופטת ביהמ”ש העליון, רות רונן, לוקחת על עצמה לחזור ולהבהיר את המושגים הללו ואת השוני ש ביניהם, בפסה”ד […]