שלוש השאלות שכל מי שנתון בסכסוך חייב לשאול

20.8.2016 שלוש השאלות שכל מי שנתון בסכסוך חייב  לשאול בטרם יחליט על ההליך הנכון ליישובו[1]   יישוב סכסוך הינו ברגיל הליך המכיל בחובו מספר דרכי פעולה בכדי לחתור ליישובו. ניתן לנסות ולפתוח במו”מ עם הצד השני, ומשם ניתן לנסות ולפנות להליך גישור ואם אלה כשלו ניתן לנסות לפנות לבוררות ובאין הסכמה לכך –  פתוחה לו […]