הודעה מטעם לשכת המגשרים בישראל    תוצאות הבחירות למוסדות הלשכה 2016 לשכת המגשרים בישראל (ע”ר) The Israeli Chamber of Mediators (R.A.)         חברות וחברים יקרים, בתאריך 13 בספטמבר 2016 התקיימו הבחירות למוסדות הלשכה. ועדת הבחירות הודיעה על התוצאות והנה הן להלן : וועד לשכת המגשרים בישראל : גב’ מירה ליבר מר טובי […]