בתי המשפט השונים בשורה של פסקי דין המחזקים את מוסד הגישור

17.4.17 בתי המשפט השונים בשורה של פסקי דין המחזקים את מוסד הגישור מאת: עו”ד גיורא אלוני מגשר במה הדברים אמורים אין זה עוד טפטוף אקראי של פסיקה בנושא הגישור, אלא רצף של פסקי דין, שמלמד על השתרשותו של מוסד הגישור בתפיסתם של השופטים בישראל באשר לחשיבותו של הגישור ושילובו בשיקוליהם, כשהם באים להכריע בסוגיות המגיעות […]