בית המשפט העליון חוזר ומסביר את המהות והשוני של המושגים –”אי-קבילות”, “סודיות” ו”חיסיון” וגם – מתן תוקף של החלטה להסדר ביניים בגישור.

מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר מבוא קצר אין כמעט מושגים משפטיים השגורים יותר בפי מגשרים (אבל לא רק) מאשר “אי-קבילות”, “סודיות” ו”חיסיון”, שאותם בחר כב’ השופט עופר גרוסקופף מביהמ”ש העליון להבהיר בפסה”ד  –    רע”א  86/23 בלו מרבל בע”מ נ’ רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע”מ. בשל שכיחותם של המושגים הללו בחיים המקצועיים של כל […]

מסמך שמקורו בהליך גישור – חסוי או בלתי קביל, מאת: עו”ד גיורא אלוני, מגשר

1.2.2019 כבוד שופט ביהמ”ש המחוזי בתל אביב ד”ר גרשון גונטובניק בפס”ד מנחה ת”א 52456-08-17 אליהו ואח’ נ’ בית ברח’ יפת 186 יפו בע”מ ואח’, דן בשאלה האם יש לקבל בקשה להוציא מתיק ביהמ”ש חוות דעת שמאית, שהוזמנה על-ידי המגשר במסגרת הליך גישור, שנערך בין הצדדים, ולמחוק את התייחסות הנתבעים אליה בתצהיריהם . עובדות המקרה                                                                  השאלה […]

היה גישור?! מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר

27.5.17 היה גישור?! מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר להבנת נושא המאמר השאלה אם המגעים שבין הצדדים, באמצעות צד שלישי מהווים הליך גישור, מתעוררת בבתי המשפט, למעשה, דווקא כשאלת אגב לשאלה העיקרית האם להרשות הצגת מסמכים או העלאת עד לדוכן. שהרי ברור שאם ייקבע שהמגעים שהיו בין הצדדים, שקדמו להגשת מסמכים אלה, היו במסגרת הליך גישור […]

בית המשפט בפסק דין תקדימי מרחיב למעשה את החיסיון על מסמכים הקשורים בהליך הגישור

2.2.2017 בית המשפט בפסק דין תקדימי מרחיב למעשה את החיסיון על מסמכים הקשורים בהליך הגישור מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר נושא המאמר בתמצית ככל שתורת הגישור ותפיסת העולם שביסודה שונה ואף מנוגדת לזו העומדת ביסוד ההתדיינות המשפטית, עובדה היא, שהגישור איננו מתעצב וקורם עור וגידים בחדרי הגישור, אלא דווקא בפסיקות בתי המשפט, ובשיטת המשפט שלנו, […]