פוסטים

18.8.2018 את מאמרו פותח מחבר המאמר, מר סטיבן א. הוכמן[1] בקביעה, ש"כפי שרוב המגשרים יודעים", הצעת מגשר היא הצעה להסדר, שהמגשר מעלה בפני כל הצדדים, בישיבות נפרדות וסודיות  בין המגשר לבין כל אחד מהצדדים. כל צד מתבקש לקבל או לדחות את הצעת ההסדר, בתנאים המוצעים בדיוק כפי שהם.  המגשר מחייב כל אחד מהצדדים  בתגובה של […]