מחידושי החשיבה הגישורית – הכנה לקראת הליך הגישור[

1.9.2016  מחידושי החשיבה הגישורית – הכנה לקראת הליך הגישור[1]   כיום כל אדם הנתון בסכסוך, בין אם באופן אישי ובין באופן מקצועי, בין שהוא מגשר, עורך דין, מנהל או בעל עיסוק רלבנטי אחר, הינו מעורב מן הסתם, בין באופן קבוע ובין באופן מזדמן, בהליך או בהליכי גישור או שהוא מחוייב בפגישה בה יקבל מידע על […]