מהו הליך גישור

הליך הגישור הוסדר בחקיקה בסעיף 79 ג לחוק בתי המשפט 79ג.      (א) בסעיף זה, “גישור” – הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו. “הסדר גישור” – הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם שהושג בסיומו של הליך גישור; “מגשר” – מי שתפקידו […]