שמעון חפץ

שפות

הגישה שלי

לסייע למגושרים להגיע להסכמה בכבוד הדדי ושהם ירגישו שקיבלו את המקסימום שהיה ניתן לקבל מבלי לפנות לערכאות משפטיות
אזור גישור

שלח/י הודעה אישית לשמעון חפץ