תגובת לשכת המגשרים לתקנות המגשרים שאושרו

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל