צד לגישור שחזר בו מהסכמתו לכך שהסדר הגישור יקבל תוקף של פסק-דין

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל