פאנל מגשרי מהו"ת – 4.2.2022 בהנחיית עו"ד ומגשרת דנה פרנס