סיכום האסיפה הכללית – אוגוסט 2013

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל