מציאות מתהווה בעולם הגישור / כתב: עו”ד גיורא אלוני , מגשר ערכה לפרסום: ד”ר ברכה בן שמאי, מגשרת

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל