התמורות שחלו בגישת בתי המשפט בבואם להכריע בשאלה – “האם היה גישור?”

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל