התחייבות בהסדר גישור, שאין סנקציה בצידה בגין הפרתה – שגויה

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל