הליך גישור – בשונה מהליך בוררות – אינו עוצר את מרוץ ההתיישנות

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל