החזר אגרה בבימ”ש לתביעות קטנות

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל