בקשה לפסול שופט שהפנה את הצדדים להליך גישור

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל