בית המשפט מפרש הסדר גישור באופן שמשמר את תוקפו

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל