בית המשפט מעניק לתניית גישור בחוזה – מעמד של תניית בוררות

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל