אין להכפיף מתן תוקף של פס”ד להסדר גישור במילוי מוקדם של התניות שבו

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל