מי הוא מגשר מעריך/מתערב?

מאת:  עו”ד גיורא אלוני, מגשר 19.3.2019 בגישור  האחרון אותו הנחיתי, הודעתי, בשלב כלשהו, לצדדים, שלדעתי, ההסדר שגובש ביניהם הינו הסדר טוב, שענה על האינטרסים שלהם ובסיס טוב לשיתוף פעולה מועיל ביניהם בעתיד. במקרים מתאימים זו עצה, שאני נותן לצדדים, כאשר אני ממש מאמין בכך. האם עצה זו למגושרים מתייגת אותי כמגשר מעריך (evaluative mediator) ואת […]