האם הליך הגישור נחל הצלחה?

1.9.2017 האם הליך הגישור נחל הצלחה? / מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר את השאלה שבכותרת למאמר הזה עורר [1]Oran Kaufman במאמרו- “[2]“On What Level Are We Mediating?,  כשכוונתו הייתה לשאלה כיצד תימדד הצלחה בגישור. לשאלה עצמה יש מספר רמות ובודאי מספר תשובות, כגון – הצלחה למי? הצלחה עבור הצדדים, אינה בהכרח הצלחתו של המגשר, שעה […]