כאשר המשא והמתן במהלך הגישור נקלע למבוי סתום/ מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר

כאשר המשא והמתן במהלך הגישור נקלע למבוי סתום/  מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר מה קורה כאשר המגשר חושב ומרגיש, שהוא ניהל את הליך הגישור היטב והצדדים ליבנו את האופציות העומדות לכל אחד מהם ובחנו פתרונות אפשריים ועדיין אין הם מצליחים להגיע להסכם סופי ולהסדר גישור שמקובל על שניהם? את הסיטואציה הזו בחנו וניתחו מיטב המלומדים […]