פוסטים

מבוא קצר זרקור על פסק דינה של כב' השופטת אפרת הלר בבית משפט השלום בטבריה ת"א 69248-12-68 בן שבבו נ' מאירה אזרד. פס"ד זה, שקרוב לוודאי, שלא רבים הסיכויים שיגיע למודעות המגשרים, בהיותו נסוב בכלל על תביעת לשון הרע, אלא  שהמיוחד בפס"ד זה, בכל הנוגע לענייננו, שבעוד שברגיל הפסיקה עוסקת בחסיונם של דברים שהוחלפו במהלך […]