פוסטים

15.6.2020 את הפסיקה שבכותרת, הוציא  לאחרונה (9.1.2020) מתחת ידו, כב' השופט עודד שחם בביהמ"ש המחוזי בירושלים, בפסה"ד ת"א 20587-08-18 חן – ביתר השקעות בע"מ ואח' נ' אלי יוחנן מהנדסים בע"מ ואח' בבקשת הצדדים לתת תוקף של פס"ד להסדר גישור אליו הגיעו.