זליגת הלגליזם לגישור לגירושין עיוות את מהותו

 20.5.18 זליגת הלגליזם לגישור לגירושין עיוות את מהותו[1]  מאת: עו”ד גיורא אלוני, עו”ד  חלפו כעשרים שנה, מאז שהפרקטיקה של גישור לגירושין בארה”ב, החלה לחלחל לתודעתם של אנשים ולעורר את עניינם. הפרקטיקה עצמה של גישור לגירושין היתה קיימת כבר מספר שנים קודם לכן, אלא, שבאותם ימים היא עדיין לא היתה בבחינת מגמה שלטת אצל זוגות מתגרשים. […]

גישור שבו מעורבים בעלי אישיות לעומתית עוצמתית

15.9.2016 גישור שבו מעורבים בעלי אישיות לעומתית עוצמתית –  (High Conflict people – HCPs) . איפיון נושא המאמר במאמר קודם, שעניינו היה היכרות עם כלי גישורי נוסף – “מחידושי החשיבה הגישורית – הכנה לקראת הליך הגישור” (מיום 1.9.16) – הוזכרה בקצרה האפשרות, שהגישור יתנהל כאשר מי מהצדדים הינו בעל אישיות לעומתית עוצמתית או משתייך לקבוצת […]