שאלות אתיות ביחס להתנהגות המגשר, הצדדים או באי כוחם במהלך הגישור.

שאלות אתיות ביחס להתנהגות המגשר, הצדדים או באי כוחם במהלך הגישור. הביא לקריאה עו”ד גיורא אלוני, מגשר את המאמר When Mediation Conduct Goes Wrong”“[1] מאת Patricia H. Thompson[2] מצאתי רלבנטי לנושאים שעל סדר היום הגישורי אצלנו כיום משתי בחינות. האחת, המגעים המתנהלים לאיחוד לשכת המגשרים בישראל עם ארגון המגשרים בישראל, וניסוח של קוד אתי מאוחד […]

עקרונות אתיים לפתרון סכסוכים באינטרנטי

25/09/2017 עקרונות אתיים לפתרון סכסוכים באינטרנטי מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר מבוא בפברואר 2015 פרסמתי מאמר תחת הכותרת “יישוב סכסוכים והליכי גישור מרחוק בעידן המקוון ובאמצעים הדיגיטליים”[1], ובשל חשיבותו בהקשר זה, הקורא מופנה לעיין בו. באותו מאמר מופיעה הפסקה הבאה: “מחקרה של פרופ’ שרית קראוס עוסק בפיתוח של סוכנים אוטומטיים – ANA-AOUTOMATIC NEGOTIATIONS AGENTS. הסוכנים […]

אתיקה בגישור מזווית ראות של מגשר/ גיורא אלוני, עו”ד כתב, תרגם וערך

30.3.16 מבוא החלטות אתיות בגישור, מחייבות את המגשר לבחירות קשות ולעיתים טרגיות. במקרים לא מעטים המגשר איננו עומד בפני החלטה נכונה מובהקת או בפני החלטה גרועה באופן ברור. הקושי נעוץ בכך, שלעיתים, כל החלטה שיבחר, תהיה החלטה שהינה טובה וגרועה באותה מידה, ובצד כל אחת מהן יהיו טיעונים משכנעים ללכת בדרך זו או דווקא באחרת[1]. […]

קול קורא למגשרים ומגשרות

להשתתף בפרויקט פגרת הקיץ של בתי המשפט לתביעות קטנות
תשפ"ד – יולי-ספטמבר 2024