1. ב.א בניהול ומערכות מידע; 2. מגשר מוסמך ע"י מכון גבים; 3. יועץ חברתי להתחדשות עירונית - מוסמך הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

No Listing Found!