תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות. בעל רישיון רואה חשבון ובעל רישיון עורך דין. מגשר מאז תחילת שנת 2001.