תואר בתיירות אוניברסיטת חיפה. לימודי גישור ופרקטיקום ביובלים.