בעלת תואר שני במשפטים-מוסמכת בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר במשפטים. גישור מורחב במשפחה

רח. אורי צבי גרינברג 7 תל אביב