בהצטיינות). - מגשר מהו"ת (בתיקי בימ"ש). - מדריך פרקטיקום בגישור (הסמכה ע"י הנהלת בתיהמ"ש). - חבר הועד המנהל של ארגון המגשרים בישראל.

No Listing Found!