בהצטיינות). מגשר מהו"ת (בתיקי בימ"ש). מדריך פרקטיקום בגישור (הסמכה ע"י הנהלת בתיהמ"ש). יו"ר משותף של צוות התחדשות עירונית בארגון המגשרים