7.7.2017 בהמשך למאמר קודם שהעליתי לתת מדור זה – מאמרים ופרסומים – שעסק בהרחבת החיסיון על מסמכים, שהועברו בין הצדדים במהלך הגישור, חשבתי שיהיה זה לנכון לרכז כאן עוד מספר מאמרים, שעניינם החיסיון והסודיות בגישור, בכדי לייצר עבור הקוראים רצף של מאמרים בנושא זה, שיאפשר בחירה מביניהם. להלן המאמר השני בסדרת מאמרים זו