תודה-הקוד האתי

תודה על פנייתך לועדת האתיקה של ארגון מגשרי ישראל. נגיב בפרטי בזמן הקרוב

קול קורא למגשרים ומגשרות

להשתתף בפרויקט פגרת הקיץ של בתי המשפט לתביעות קטנות
תשפ"ד – יולי-ספטמבר 2024