תאגיד השידור, רשת ב’, בתוכניתה של פאר-לי שחר

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל