מיהם המגשרים החברים בארגון ?

כל המגשרים החברים בארגון המגשרים בישראל הם אקדמאים שעברו מסלול הכשרה ארוך בגישור, הכולל קורס גישור בסיסי והתנסות מודרכת בגישור (פרקטיקום) ומחויבים לקוד אתי ואמות מידה גבוהות.

מיהו מגשר טוב?

מגשר טוב הוא אדם נטרלי המנהל את הקונפליקט בשיקול דעת ובאווירה מכבדת. המגשר לוקח בחשבון מי יושב לפניו ומה אופי הסכסוך שבין הצדדים. תפקידו ליצור תקשורת בין הצדדים שתוביל למו”מ ישיר כדי להגדיר את הנושאים שבמחלוקת ולזהות מה באמת חשוב לכל אחד מהגורמים הנמצאים בסכסוך. בסופו של דבר המגשר מניע את הצדדים להציע פתרונות אפשריים לסיום הסכסוך.

מה כולל הליך הגישור?

הקשבה, כבוד, בניית אמון בין הצדדים, דיון, תקשורת מכבדת, הידברות ישירה בין הצדדים,חשיפת מידע חדש, כל זאת בניהול שקול של המגשר ומעורבות פעילה של הצדדים.

למה מגיעים בסוף הליך הגישור?

הבנה, הסכמה, שלום, תחושה טובה של כל צד, פיוס, חברות, שותפות, פתרון של ריבוי זוכים, פתרון המאפשר מערכת יחסים עתידית בהתאם לצורכי הצדדים, פתרון ישים אליו הצדדים מחויבים .

מי משתתף בגישור?

הצדדים שבמחלוקת, עורכי דין במידה והצדדים מיוצגים, המגשרים, כל גורם חיצוני מוסכם על הצדדים שיכול לסייע.

מהם יתרונות הליך הגישור לעומת הליך משפטי?

זמן ההליך מהיר יותר ומועדי המפגשים מתואמים עם הצדדים. הגישור הוא דיסקרטי בעוד המשפט הוא פומבי. עלות הגישור נמוכה יותר. בגישור הצדדים הם אלו שמקבלים את ההחלטות בעוד במשפט השופט הוא זה שפוסק. בגישור שני הצדדים באים מרצונם החופשי ובמשפט הנתבע מגיע בעל כורחו. הגישור הוא הליך גמיש ופחות פורמלי.

מי חותם על הסדר הגישור?

הצדדים המעורבים בסכסוך חותמים, לעתים חותמים גם עורכי הדין כמיופי כוח הצדדים . כמו כן המגשרים שניהלו את ההליך חותמים חתימת קיום.

מה תוקף של הסדר הגישור?

הסדר הגישור הוא חוזה לכל דבר המחייב את הצדדים החתומים עליו. הוא יכול לקבל תוקף של פסק דין באישור שופט .