גישור בקהילה

community

עוסק בסכסוכים בין קבוצות אנשים השייכים לקהילה המאופיינת למשל במגורים באזור גאוגרפי מסוים. מדובר על סכסוכיי שכנים, סכסוכים ביישובים שיתופיים וסכסוכים בין בעלי עסקים בשכונה.

בדרך כלל הצדדים המסוכסכים נאלצים לקיים מערכות יחסים ארוכות טווח ובכך היתרון העיקרי בהליך גישור בתחום הקהילה. הגישור מציע בניית פתרון הרואה פניי עתיד ואליו מחויבים כל הצדדים המעורבים אישית בבניית הפתרון.