ניוזלטר ארגון המגשרים דצמבר 2016

david-shimoni

דבר יו"ר הועד המנהל

שלום חברי המגשרים,
מאז העדכון ששלחנו בחודש ספטמבר, אנו ממשיכים לפעול הן ביצירת קשרים עם גורמים מחוץ לארגון שלנו
והן בהשלמה של בניית תשתית איתנה לארגון.
אנו מקיימים פגישות פורמליות ולא פורמליות עם מירב הגופים והשחקנים העיקריים בעולם הגישור בארץ.
היוזמה שלנו מתקבלת יפה ומתחיל להיווצר שיח בונה סביב שני צירי הפעולה העיקריים שלנו: הגדלה
משמעותית של השימוש בגישור בארץ מחד, והשבחת הגישור והמגשרים ומיצובם כמקצוע הנשען על אמות
מידה גבוהות, מאידך. חלק מהגורמים נוקטים בזהירות ורוצים להתקדם לאט וחלק אף מבקשים שנשמור את
הקשר איתם בדיסקרטיות. עם זאת, השיח נמשך ומעמיק ואני מקווה שנוכל לכנס סיעור מוחות של מנהיגים מכל
הארגונים, מהאקדמיה ומהממסד לשיח פתוח על מצב הגישור בארץ. כמובן שאעדכן אתכם ככל שנתקדם.
ברקע לפעילותנו ישנה העבודה לקראת הדיון בכנסת על תקנות הגישור החדשות. כזכור, שלחנו לכולכם את
טיוטת התקנות וקבלנו מכם הערות והצעות ששימשו את חברי ועדת החקיקה שלנו. שיתפנו אתכם בתוצר
הביניים של הוועדה וגם עליו קבלנו עוד התייחסות, כולל של אנשים שהגיבו בפעם הראשונה על טיוטת התקנות.
בימים אלה מתקיימות פגישות שלנו עם חברי כנסת שהם חברי ועדת חוקה, חוק ומשפט וזאת כצעד מקדים
לקראת הדיון בכנסת.
בכל הנוגע להשלמת התשתית הארגונית שלנו, אנחנו לקראת הצגת טיוטת תקנון שלם ועדכני לארגון. הטיוטה
תשלח לכל חברי הארגון להתייחסויות ואז נעלה אותה לאישור האסיפה הכללית. גם הקוד האתי שלנו מוגש לכם
כטיוטה לעיון והתייחסויות וגם הוא יועלה לאישור באסיפה הכללית. אני מקווה גם שבימים הקרובים יעלה לאוויר
אתר האינטרנט שלנו ובו יוכלו כל חברי הארגון לפרסם את עצמם.
חברים שואלים אותי מה יוכלו לספר על הארגון למגשרים שנרצה לצרפם כחברים, במענה לשאלה "מה יצא לי
מזה?". התשובה הטובה ביותר שאני יכול להציע כעת היא שתהיה להם הזכות להשתתף ולהשפיע על עיצוב
פני הגישור בארץ ולתרום למיצובו כפרופסיה ולהרחבת השימוש בו. אנחנו לא "ספק גישורים". אנחנו פועלים
לטובת המגשרים ובעזרת המגשרים למצב עצמנו בחברה הישראלית.
אנו זקוקים לעוד חברים ולכמה שיותר פעילים. אנא התגייסו לסייע.
אשמח לשמוע מכל אחת ואחד מכם גם בפניות ישירות אלי למייל: .comirgun.dave@gmail
שלכם,
ד"ר דיויד שמעוני
יו"ר הועד המנהל
ארגון המגשרים בישראל )ע"ר

super

מהנעשה בוועדות הארגון

ועדת החקיקה
הוועדה בראשות עו"ד אבי אלטלף הכינה את תמצית ההערות שלנו לטיוטת תקנות הגישור ובימים
אלה מטפלת גם בהתייחסות שהגיעו מחברים לגבי עמדת הארגון. חברי הוועדה יוזמים את
המפגשים עם חברי הכנסת לקראת הדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט. עו"ד מיכל לנדאו מרכזת את
העבודה מול הכנסת. מי מכם שיכול לסייע ביצירת קשרים נוספים בכנסת מוזמן לפנות למיכל:
michal@bl-adr.com

ועדת האתיקה
אחד המאפיינים של פרופסיה הוא קיומו של קוד אתי המציין את ההתנהגות המצופה מאנשי המקצוע.
ועדת האתיקה בראשותו של עו"ד חנן אדד עמלה כשנתיים והטיוטה המרשימה שלה נשלחת בימים אלה
להתרשמותכם ולהערותיכם. הקוד האתי יהיה מסמך מרכזי של ארגון המגשרים ואנו מקווים שיאומץ גם
מחוץ לארגון שלנו. בהיותו מסמך מכונן, הוא יוגש לאישור האסיפה הכללית שבו כולכם, כמובן, חברים.

ועדת התקנון
הוועדה בראשותו של אילן קרן השלימה את הכנת התקנון. אילן השקיע עבודה רבה בכתיבה של תקנון מלא
המתאים לארגון שלנו ולרוח הגישור, תוך התבססות על חוק העמותות ועל תקנונים של עמותות אחרות. הוועד
המנהל הקדיש כמה מפגשים לדיונים שאילן הנחה והגענו לטיוטה טובה ומוסכמת. הטיוטה נשלחת אליכם בימים
אלה להערות והצעות לקראת הפיכתה למסמך סופי שיועלה לאישור באסיפה הכללית ואצל רשם העמותות.

ועדת החברים
הוועדה, בניצוחה של זיו קמיני, ממשיכה לקלוט חברים חדשים לארגון. שכללנו את נוהל הרישום, ביטלנו את
הצורך לשלוח ניירת בדואר ובקרוב ניתן יהיה למלא טופס הרשמה באמצעות אתר האינטרנט של הארגון. חברים
המוכנים לסייע לזיו בהקמה ותחזוקה של מאגר החברים, מוזמנים לפנות לזיו: ziv.kamini@gmail.com

אתר האינטרנט
אסתי ורדינון מנהלת את אתר האינטרנט ויחד עם נורית קוברטובסקי נעשית עבודה רבה מול המעצבת, המתכנת
והוועד המנהל. בקרוב מאד יהיה לנו אתר פעיל ומזמין. כמובן שנוציא מייל לכולכם כאשר האתר יהיה פתוח
לציבור.

קידום הגישור בעסקים
חבר הוועד המנהל עו"ד יוני נפתלי יזם והתחיל לפעול בנושא קידום הגישור בעולם העיסקי. ישנו צוות קטן המתחיל בפעילות. כל מיי שיש לו רעיונות כיצד לקדם את הנושא מוזמן לפנות אלינו.

ארועים צפויים

האסיפה הכללית של הארגון ומפגש חברים שתוכננה ליום שישי 6 בינואר, 2017 , נדחית כדי לאפשר לכל
החברים זמן להתייחס לטיוטות של התקנון החדש ושל הקוד האתי. מקווים להודיע בהקדם על המועד החדש.
השתתפותכם חיונית לנו מאד. נשמח להשתתפות מלאה של החברים. כאמור, פרטים יפורסמו בהמשך.

 

עדכונים מהנהלת בתי המשפט

עו"ד נטלי לוי, מנהלת יחידת הגישור בהנהלת בתי המשפט, התארחה בישיבת הוועד המנהל האחרונה. נטלי
ברכה על פעילות הארגון ועל הקשר הטוב עם משרדה וכן שיבחה את איכות המסמך שנכתב ע"י חברי הארגון
לקראת הדיונים על תקנות הגישור. כן מסרה לנו נטלי עדכונים כדלקמן:

א. פתיחת תוכניות פרקטיקום מחוץ לאזור המרכז: אחרי אישור התקנות, תבנה מערכת מסודרת להפניית תיקי
תביעות קטנות בכל הארץ ואז ניתן יהיה לפתוח תוכניות פרקטיקום וכן להעביר תיקי ת"ק למגשרים שיעברו
את המכרז ויכללו ברשימת המגשרים.

ב. קורסי גישור בסיסיים: במסגרת התקנות החדשות, הוועדה המייעצת תטפל באישור תוכניות הכשרת מגשרים
ותהיה הגרסה החדשה של ועדת גדות.

ג. מבחן כחלק מדרישות הקבלה לרשימת המגשרים: נטלי מעדכנת שהמחשבה כעת היא שיהיה מבחן סטנדרטי
כחלק מהסינון של המבקשים להצטרף לרשימת המגשרים. תהיה פניה להציע שאלות למבחן ואח"כ המבחן
יוכן ע"י הרשות הארצית להערכה או גורם מקצועי דומה. להערכתה של נטלי ייגשו למבחן כ- 600 מגשרים.

ד. "חוק הגישור": נטלי מצדדת בחקיקה ראשית שתסדיר את הגישור כפרופסיה. לדעתה כדאי לערב בחקיקה
משרדי ממשלה כמו משרד החינוך, משרד המשפטים ומשרד ראש הממשלה.

ה. מוקדים לטיפול לגישורי המהו"ת: יש הצלחה רבה בעבודה מול הבנקים בהעברת תביעות שלהם למגשרי
מהו"ת. מוקדים נוספים בטיפול הם משרדי ממשלה, חברות ביטוח ורשויות מקומיות.

congrats

ברכות

ברכותינו החמות לכל ילידי חודשים נובמבר ודצמבר!
נאחל שתדעו לראות בכל רע את הטוב,
ותוכלו תמיד להעריך ולאהוב,
שתישארו צעירים בלב ובנפש,
ותחיו בשמחה והרבה רגש,
שכל משאלותיכם יתגשמו לטובה,
ותמיד תהיו מוקפים אהבה !
מזל טוב ושנה ברוכה!
יאיר כפיר, מיכאל גרוסמן, גלי פילובסקי מנקס, טליה סמואלוב,
נורית קוברטובסקי, ירון בן דוד, חיים שוורץ, אריאל לביא, דניאל
פוירשטיין, מירה שוורץ, רותי חפץ, רן ערן, הנרי נג'אר, נחום אלמן