נורת אזהרה בוהקת למגשרים: סיכום גישור שנרשם בהסכמת הצדדים עשוי להיחשב  כחוזה מחייב.

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל