גישור ארגוני ועבודה

business

עוסק בסכסוכים בין עובד בודד למעביד בהקשר לתנאי העסקתו או הפסקת עבודתו. כן בסכסוכים בין העובדים למעסיקים ובינם לבין עצמם הפוגעים בהתנהלות העסק ובאקלים הארגוני.

פתרון הסכסוך בעזרת הליך גישור נותן לצדדים לחוות שיח משתף ובכך להשפיע בעתיד גם על השיח בחברה כולה. מאפשר חזרה למערכת יחסים תקינה והתנהלות עסקית יעילה.